Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego torebki-fabiola.pl, zwanym dalej sprzedającym jest:

FABIOLA

Mirosława Grzeszczak

Młodojewo 61 62-400 Słupca

NIP 667-126-98-96     REGON 363773666

fabiola.etno@wp.pl

I. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, natomiast realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.
 2. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej są cenami brutto, opodatkowanymi podatkiem VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki są podane oddzielnie, a pokrywa je Kupujący. Firma dopuszcza określone przypadki, kiedy to Sprzedający ponosi koszty przesyłki zakupionych towarów.
 4. Sprzedający ma prawo dokonać zmian cen towarów objętych ofertą, wprowadzić nowe produkty do oferty, przeprowadzać akcje promocyjne oraz je odwoływać.
 5. W przypadku niedostępności towaru, na który zostało złożone zamówienie, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Kupującego, a w razie dokonanej wcześniej wpłaty zwrócić mu całą otrzymaną kwotę, chyba że strony postanowią inaczej.
 6. Kupujący ma możliwość zrezygnować z zakupów na każdym etapie składania zamówienia.

 

II. Złożenie/realizacja zamówienia/koszty wysyłki

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać wypełniając dostępny na stronie formularz zamówienia.
 2. W przypadku podania błędnych, niepełnych lub nieprawdziwych informacji, braku dokonania przelewu do 3 dni roboczych od momentu dokonania zakupu towaru lub przelania błędnej kwoty, nieodebrania przesyłki, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 3. Moment złożenia zamówienia stanowi o zawarciu umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży stanowi wystawiony przez Sprzedającego dowód zakupu.
 5. Dopóki towar nie zostanie wysłany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 6. Dokonanie przez Kupującego zakupu w sklepie internetowym potwierdzane jest przez Sprzedającego w drodze mailowej. Jeżeli do 2 dni roboczych potwierdzenie nie dotrze do Kupującego, należy skontaktować się ze sprzedającym mailowo lub telefonicznie.
 7. O wysłaniu przesyłki Kupujący powiadamiany jest oddzielnym mailem.
 8. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa lub zostanie opóźniona w czasie, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego.
 9. Koszty wysyłki tutaj.

 

III. Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione w sklepie towary Klient może dokonać:
 1. Przelewem bankowym na konto:

FABIOLA

Mirosława Grzeszczak

Młodojewo 61

62-400 Słupca

PKO. BP. 47102027460000310202134765

SWIFT: BPKOPLPW

     2.Dostawy za pobraniem.

     3.Gotówką przy odbiorze osobistym w pracowni Młodojewo 61, 62-400 Słupca.

 

IV. Gwarancje i zwroty

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały wykonane ręcznie.
 2. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000, nr 22, poz. 271) klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym bez podania przyczyn do 14 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.
 3. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

 

V. Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo zakupów

 1. Dane klientów sklepu internetowego chroni Polityka Prywatności i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane te są potrzebne wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz kontaktu z Kupującym.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku (Dz.U. nr 22 poz.271).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.